Tijdens de toetsweken en op afspraak kunnen de leerlingen van de huiswerkbegeleiding ook eerder naar de huiswerkbegeleiding komen. Zonder extra kosten.

Het spreekt vanzelf dat bijlessen op tijd afgezegd moeten worden. Bij voorkeur minimaal 24 uur van te voren. Op deze manier kan de vrijgekomen ruimte weer ten goede komen aan andere leerlingen.

Zowel voor de huiswerkbegeleiding als voor de bijles geldt een opzegtermijn van 1 maand.

De vakanties (behalve de zomervakantie) worden  bij de huiswerkbegeleiding doorbetaald. Hiermee is bij het vaststellen van het tarief rekening gehouden.