Ervaring

Mijn kracht ligt bij de exacte vakken, met name de wiskunde en biologie, maar ik heb een brede opleiding gevolgd. Na mijn eindexamen Gymnasium β ben ik Biologie gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook heb ik voor mijn studie biologie nog driekwart jaar in Frankrijk gewoond. Na mijn biologiestudie heb ik bedrijfskunde gestudeerd aan het Interuniversitair Instituut Bedrijfskunde in Delft. Na het behalen van mijn doctoraalexamen heb ik gewerkt bij een klein organisatieadviesbureau in Delft en vervolgens als bioloog bij Rijkswaterstaat in Den Haag. Na een verhuizing naar een klein dorp in NoordHolland en een aantal jaren ouderraad, vrijwilligerswerk op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en moederen ben ik teruggekomen naar Oegstgeest.

Ik heb sindsdien ruime ervaring in huiswerkbegeleiding opgedaan door jarenlang  als huiswerkbegeleider en bijlesdocent te werken bij een groot instituut in Leiden. Voor dit instituut heb ik ook In Hillegom en bij een school in Noordwijk  gewerkt, waardoor ik ervaring heb gekregen met zeer verschillende kinderen met uiteenlopende leerproblemen.

Anders

Op dit moment fuseren Huiswerkinstituten voortdurend, worden steeds groter en daarmee ook bureaucratischer en minder flexibel. Begeleiders (veelal studenten) wisselen voortdurend en moeten dan aan elkaar doorgeven waar de leerling moeite mee heeft. Iedere begeleider moet de leerling weer leren kennen waar veel tijd mee verloren gaat. Mede door deze ervaringen heb ik nu voor een kleinschalige en individuele aanpak gekozen.

De meeste schoolboeken heb ik inmiddels van voor tot achter gezien en de meeste leerstof heb ik inmiddels doorgenomen, zodat ik snel kan schakelen bij de hulp aan  leerlingen van verschillende schooltypen en verschillende klassen. Ik geef huiswerkbegeleiding en bijles met groot enthousiasme, mede omdat er al zo snel resultaat is en het zelfvertrouwen en de motivatie van de kinderen daarmee ook zichtbaar toeneemt.