Overstap naar Voortgezet Onderwijs

Voor veel kinderen betekent de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een enorme verandering. Bij Huiswerkhuis Oegstgeest kunnen kinderen in een prettige en vertrouwde omgeving zelfstandig leren “leren”, de toetswijzers leren gebruiken en leren plannen. ¬†Huiswerkhuis biedt regelmaat en structuur. En wil een leerling na de brugklas graag naar HAVO of VWO ? ¬†Is het spannend of het gaat lukken? Dan kan huiswerkbegeleiding een goed hulpmiddel zijn om de vereiste cijfers te halen.