Om een zo goed mogelijke kwaliteit te bieden, volg ik de schoolresultaten nauwgezet en stuur zo nodig direct bij. Alle relevante informatie over de vakken, behaalde cijfers, planningen en andere zaken worden dagelijks bijgehouden in de persoonlijke mapjes van iedere leerling.  Zo is er  altijd een up-to-date beeld van de situatie voor elke leerling.

Bij de maandelijkse rekening krijgen ouders een regelmatig een  kort verslag over de voortgang van hun kind. En als ik me zorgen maak of er is een andere reden om sneller contact op te nemen, dan doe ik dat ook meteen via de mail of per telefoon.