Tarieven

 

Huiswerkbegeleiding: maandag t/m donderdag 14.00-18.00 uur

€ 300,00 p/m

Bijlessen op afspraak minimaal 4 lessen per maand

 € 140.00  p/m

(Kan ook in het weekend)

Extra lessen                                                        17,50 euro p/half uur

 

Tijdens de toetsweken en op afspraak kunnen de leerlingen van de huiswerkbegeleiding ook eerder naar de huiswerkbegeleiding komen. Zonder extra kosten.

Het spreekt vanzelf dat bijlessen op tijd afgezegd moeten worden. Bij voorkeur minimaal 24 uur van te voren. Op deze manier kan de vrijgekomen ruimte weer ten goede komen aan andere leerlingen.

Zowel voor de huiswerkbegeleiding als voor de bijles geldt een opzegtermijn van 1 maand.

De vakanties (behalve de zomervakantie) worden doorbetaald. Hiermee is bij het vaststellen van het tarief rekening gehouden.