Eerst hebben de ouders, de leerling en ik een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden de specifieke wensen en/of problemen van de leerling en de ouders besproken.

Iedere leerling werkt volgens een persoonlijke planning met voldoende voorbereiding voor proefwerken, s.o.’s en examens. Ik houd de resultaten, het toetsrooster e.d.  van de leerling bij in een individueel mapje dat hier blijft en plan met de leerling naast het “reguliere” schoolwerk ook tijd in om voor te bereiden op proefwerken, s.o.’s, toetsweken en examens.

Een essentieel onderdeel van huiswerkbegeleiding is het zogenaamde “leren leren”. Hieronder valt het aanleren en toepassen van verschillende methodes, het maken van  samenvattingen, schema’s, oefenen met geschikte stof,  het op overzichtelijke en logische wijze opschrijven van antwoorden op vraagstukken of sommen en het op de juiste wijze voorbereiden op proefwerken en examens.

Ik bied vakinhoudelijke hulp, uitleg en oefening, kijk het maakwerk na, overhoor het leerwerk en ga zo nodig dieper op de stof in. Er is dus elke dag veel persoonlijke aandacht voor elke leerling.

Tussendoor is er ook nog contact via mailtjes, whatsapp of sms. Vaak  melden mijn leerlingen me meteen ook hun cijfers via whatsapp. Leerlingen die eenmaal per week bijles hebben, mogen ook buiten de bijles vragen stellen of foto’s opsturen van een som waar ze een probleem mee hebben. Ook met de ouders is er vaak even snel contact via een app of een sms. 

Tijdens huiswerkbegeleiding besteed ik veel aandacht aan het motiveren van de leerlingen: een gebrek aan motivatie is vaak een oorzaak van problemen op school. Overigens neemt de motivatie meestal toe als de cijfers vooruitgaan.